Marian Borkowski

 

 

   Profesor,

   kompozytor

  

 


Z wielką uwagą i uznaniem obserwuję działalność artystyczną tego znakomitego Zespołu. Tworzy go sześć nieprzeciętnie uzdolnionych muzycznie artystów, którzy z ogromnym oddaniem poddają swój talent nieustającej ewolucji w dążeniu do wykreowania formacji wokalnej o najwyższych walorach artyzmu. W polu zainteresowania repertuarowego tej grupy znajduje się szeroki zakres dzieł muzycznych, od epoki renesansu aż po współczesność, a szczególne miejsce w programach koncertowych Zespołu zajmuje muzyka polska, zwłaszcza polska muzyka współczesna. Inspiracja i stymulacja twórczości kompozytorów polskich oraz jej promocja przez znakomite wykonania – to niewątpliwie najsilniejsza strona działalności Zespołu.

Osobiście bardzo wysoko oceniam dotychczasowy dorobek Zespołu „proMODERN” oraz możliwości jego rozwoju artystycznego w przyszłości. W moim głębokim przekonaniu Zespół ten zasługuje w całej pełni na wszechstronne poparcie, pomoc i opiekę tych instytucji organizujących życie muzyczne, którym leży na sercu rozwój polskiej kultury muzycznej.