proMODERN shakespired

proMODERN shakespired and composers

 

proMODERN - nagrodzony dwoma Fryderykami sekstet wokalny muzyki współczesnej wraz z wieloma najwybitniejszymi polskimi kompozytorami stworzył program dla uczczenia jubileuszu szekspirowskiego w roku 2016. Powstał muzyczny pejzaż stworzony do słów najbardziej ekscytującej poetycko formy używanej przez Shakespeare’a – do wspaniałych sonetów.

Program współtworzą tak wspaniali kompozytorzy, jak Krzesimir Dębski, Krzysztof Herdzin, Paweł Łukaszewski, Stanisław Moryto, Tomasz Opałka, Maciej Zieliński, Dariusz Przybylski, Anna Ignatowicz, Miłosz Bembinow, Aleksander Kościów czy Andrzej Borzym jr.

Publiczność ma szansę usłyszeć wielowątkowy, o zróżnicowanym stylu i barwie zestaw dzieł w wykonaniu czołowego zespołu wokalnego w Polsce. To unikalny projekt klasycznej muzyki współczesnej, świetnie wpisujący się w obchody 400. rocznicy śmierci Williama Shakespeare’a.

 

Film promocyjny z koncertu inaugurującego:

 

 

KRZYSZTOF HERDZIN
„Kiedy Piotr Pieron zwrócił się do mnie z propozycją komponowania trzech sonetów Szekspira, przeznaczonych na sekstet wokalny a capella, w pierwszej chwili ucieszyłem się niezmiernie, ponieważ uwielbiam pisać na chór, a tym bardziej zachwyciła mnie perspekty-wa stworzenia utworu dla grupy wyrafinowanych kameralistów, spe-cjalizujących się w muzyce współczesnej. Po chwili jednak zaczęły mnożyć się wątpliwości, głównie z powodu oryginalnego, staroan-gielskiego tekstu, do którego miała zostać dodana moja muzyka. […] Wybrałem sonety, które wydały mi się najbliższe mojej liryce, opo-wiadające o jasnych stronach miłości, o pięknie i sile uczucia, dosto-sowałem do nich lekko melancholijny, pełen uczuciowości charakter muzyki - i oto są.Szekspir i Herdzin opowiadają o miłości przy pomocy sekstetu pro-MODERN. Miłego słuchania!”