Kontakt

sekstet wokalny muzyki współczesnej

proMODERN

e-mail: kontakt@promodern.pl


MANAGER

Agata Wolska
e-mail: agatawolska@promodern.pl
tel.: +48 605 420 426


WSPÓŁPRACA ARTYSTYCZNA

Piotr Pieron
e-mail: piotrpieron@promodern.pl
tel.: +48 696 177 661