Kontakt

sekstet wokalny muzyki współczesnej

proMODERN

kierownik artystyczny
Piotr Pieron

tel.:       (+48) 696 177 661
e-mail:   kontakt@promodern.pl

nr konta:
69 1240 1109 1111 0010 5030 9619

* Pole wymagane
** Must be completed at least one of these fields